Taitot

Painettu viestintä on edelleen tehokas ja erottuva tapa viestiä. Vahva visuaalisuus, huolellinen toteutus, paino ja paperin valinta tekevät tuotteen, joka näkyy ja tuntuu.

Työn toteutus ja aikataulut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa ennen projektin aloitusta. Taittopalveluun kuuluu taiton suunnittelu, kuvitus ja kuvankäsittely.  

Esimerkkejä erilaisista taittotöistä

  • esitteet, julisteet
  • lehdet, kirjat 
  • painetut julkaisut sekä verkkojulkaisut